Rotkanalbehandling

Rotkanalbehandling (endodonti) är en tandbehandling som används för att behandla infektion vid Tandpulpan som är inflammerad, infekterad eller död. Rotkanalbehandling är inte smärtsam och kan rädda en tand som annars kan behöva tas bort helt.

Infektionen vid rotkanalen orsakas av bakterier som lever i munnen och invaderar tanden. Detta kan hända efter karies, läckande fyllningar, skador på tänderna till följd av trauma, såsom ett fall. Rotbehandling behövs endast när tandröntgenbilder visar att pulpan har skadats av en bakteriell infektion. Pulpan börjar att dö ut om den är infekterad av bakterier, vilket gör att bakterierna sedan kan föröka sig och spridas.