Sömnapné och snarkning

Sömnapné   är en sömnstörning där andningsuppehåll eller perioder av ytlig andning under sömnen förekommer oftare än normalt. Varje paus kan pågå i några sekunder till några minuter och det händer många gånger under natten. I den vanligaste formen medföljer det högljudd snarkning. Det kan förekomma ett kvävande eller snarkande ljud när andningen återupptas.  Eftersom sjukdomen stör normal sömn, kan de drabbade uppleva sömnighet eller känna sig trötta under dagen.

För detta ändamål erbjuder vi orala apparater som bettskena som används för att förhindra att tänder slipas, förutom att dessa enheter skjuter tungan och käken framåt, vilket gör luftvägarna större, förbättrar luftflödet och aktiverar musklerna i halsen. Detta minskar också risken för att vävnad kollapsar och minskar luftvägarna när du sover. Orala andningsapparater kan förbättra sömnkvaliteten och minska snarkning.